‘Mijn kind zit in het 3de leerjaar. Vorig jaar kocht ik voor hem zo’n duur t-shirt van de school voor de turnles. Het is nu versleten en te klein, dus hij heeft een nieuw nodig. Maar ik wil niet elk jaar dat dure t-shirt kopen als er veel goedkopere te vinden zijn die er zo goed als hetzelfde uitzien. Ik krijg in begin van de maand 260 euro en dan 10 euro per week, dus zo vanzelfsprekend is het voor mij niet om rond te komen. Ik betaalde dus niet voor dat t-shirt van de school. Maar tijdens de eerste turnles werd hij aan de kant gezet omdat hij het juiste t-shirt niet droeg! Kan dat zomaar?’
Iedere leerling in de klas moet met het nodige materiaal de les kunnen volgen. Zeker in het basisonderwijs moet alles wat nodig is om de eindtermen te kunnen behalen, door de school worden aangeboden. Een leerling in het secundair onderwijs die een maand zonder schoolboeken de les moet volgen, heeft niet dezelfde kansen als zijn/haar medeleerlingen. Ook voor leerkrachten is het veel makkelijker werken als iedereen heeft wat hij/zij nodig heeft. Wat kan je als school doen?
  • Laat de ouders zelf beslissen waar ze de schoolaankopen doen
  • Wees voorzichtig met digitale oplossingen en bied mogelijkheden én vormingsmomenten aan op school (ook voor ouders)
  • Slim schoolmateriaal: Probeer in de mate van het mogelijke gratis schoolmateriaal aan te bieden. Dat kan bijvoorbeeld ook in het eerste trimester van een nieuwe, dure studierichting, zodat veranderen van richting geen financiële aderlating betekent voor ouders. Denk ook even op lange termijn: wanneer een rekenmachine nodig is in het eerste jaar, zorg er dan voor dat die kan gebruikt worden tot en met het laatste jaar en dat er niet bij elke graad een nieuwe moet gekocht worden.
Aandachtspunt
Steeds meer secundaire scholen besteden het verdelen van schoolboeken uit aan een externe firma. Dat betekent echter ook vaak dat ze geen zicht meer hebben op wie de boeken niet of moeilijk kan betalen. Het gevolg van niet kunnen betalen aan zo’n firma is meestal dat de jongere zonder boeken aan het schooljaar begint (een toestand die in sommige gevallen aansleept tot november). Geen optimale omstandigheden voor deze leerling om les te volgen dus… en de leerkracht heeft vaak het raden naar de oorzaak hiervan. Als u als school werkt met een externe boekenleverancier, blijf dan nog steeds in de eerste plaats zoeken naar de goedkoopste formule voor elk vak. Bovendien kunnen schoolbesturen afspraken maken met de leveranciers over gespreide betalingen, facturatie… Probeer u te verplaatsen in de ouder in armoede met enkele kinderen in het SO die in de zomer twee facturen van rond de €200 in de bus krijgt - alleen voor de boeken.