Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

Samen met de minister van Onderwijs, andere armoedeorganisaties én scholen maken we samen werk van de strijd tegen onbetaalde schoolfacturen in het project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'. Dat doen we door de kennis en ervaring van mensen in armoede (ouders en kinderen) in scholen binnen te brengen en hen te coachen richting een kostenbewust beleid en een open communicatie met kwetsbare gezinnen.

Meer info op www.aanpakschoolfacturen.be