Steun ons

Het Netwerk tegen Armoede en zijn verenigingen maken mensen in armoede sterker en openen voor hen de deur naar een toekomst. Want daar draait het om in onze verenigingen: mensen uit hun isolement halen, mensen zelf laten spreken, hen een stem geven en handvaten aanbieden waarmee ze zelf aan de slag kunnen.
Goede en slechte ervaringen laten delen en daar lessen uit trekken voor de toekomst. Armoede bestrijden kun je alleen samen met mensen in armoede zelf. Op basis van de ervaringen van mensen in armoede gaan we in dialoog met overheden, bedrijven en andere spelers in de samenleving om knelpunten weg te werken en om nieuwe oplossingen aan te reiken.
 
Mensen zijn niet alleen arm, ze hebben ook rechten. De strijd voor grondrechten van mensen in armoede staat voor ons centraal in de armoedebestrijding: recht op toegankelijk en betaalbaar onderwijs, recht op betaalbare gezondheidszorg, recht op waardig werk, recht op respect en sociaal contact, recht op een volwaardige plaats in de samenleving, recht op opvang en ondersteuning. Mensen daarin vooruit helpen is mensen uit de armoede helpen. Daarom hopen we in de toekomst op uw steun te mogen rekenen. Help mensen zichzelf te helpen.
 
Hoe kunt u ons steunen?

Doe een gift
U kan een gift overmaken op het rekeningnummer BE86 8939 4407 0450. Vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. U kan ook een gift bestemmen voor een specifieke vereniging binnen Netwerk tegen Armoede. Dan vermeldt u het juiste projectnummer van de vereniging: deze vind je hier.

Neem het Netwerk tegen Armoede als goed doel op in uw testament.
U kunt het Netwerk tegen Armoede als goed doel opnemen in uw testament via een duo-legaat. Daarbij nemen wij dan de successierechten op ons en worden uw erfgenamen daarvan vrijgesteld. U helpt dus zowel uw erfgenamen als mensen in armoede in hun strijd tegen sociale uitsluiting.
 
Het duolegaat is vooral voordelig voor erfgenamen die een verdere verwantschap hebben en dus hoge successierechten moeten betalen. Echtgenoten of kinderen betalen als erfgenamen het minst. Broers en zussen, en neven, nichten, vrienden of vriendinnen het meest (tussen 35 en 65 %). Voor goede doelen geldt een tarief van slechts 8,8 %.
 
Het verschil tussen testament met en zonder duolegaat, een praktisch voorbeeld.
 
Voor een nauwkeurige berekening kunt u terecht bij uw notaris.
 
Hier vindt u meer info over hoe u een duo-legaat in uw testament kunt opnemen