Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Belgisch asielbeleid: wantrouwen, terugsturen en rechten inperken

22/11/2017
Het asielbeleid van Theo Francken en de hele federale regering is er een van wantrouwen, terugsturen en inperken van rechten. Van een visie over hoe migratie ook kansen biedt voor onze samenleving is vooralsnog geen sprake. Dat blijkt uit de beleidsnota van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie die nu in het parlement besproken wordt. Samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 19 andere sociale bewegingen ziet het Netwerk tegen Armoede drie grote pijnpunten:

- de versnelde procedure voor wie uit zogenaamde veilige landen komen of voor wie een meervoudige asielaanvraag indiende. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle asielprocedure met ruimte voor een grondig onderzoek

- de opsluiting van gezinnen met minderjarige kinderen, een fundamentele schending van de Rechten van het Kind.

- deals sluiten met derde landen die de mensenrechten niet respecteren

Lees hier de uitgebreide analyse.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter