Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Brusselse armoedeorganisaties klagen dakloosheid aan

19/9/2018
Tegen de achtergrond van de gemeenteraadsverkiezingen, zette de beweging ‘RECHT OP EEN DAK OF HET DAK OP’,  de opening van het Brusselse parlementaire jaar in met een actie van verzet tegen dakloosheid. Dakloosheid is immers geen menselijk noodlot, maar het resultaat van een  politieke keuze : met de nodige middelen kan dakloosheid  finaal bestreden worden !

Actievoerders uit de sector van de dak- en thuisloosheid , waaronder ook een delegatie van de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen , verzamelden op maandag 17 september aan de voetgangerstunnel onder het station van Brussel-Zuid .  Deze tunnel werd in juni door de ordediensten afgesloten, terwijl een dertigtal daklozen er moeizaam probeerden in  te overleven.

Op deze symbolische  actie werden '19 nieuwe woningen', één voor elke Brusselse gemeente, ingehuldigd. Tevens werden de 'kandidaten' voorgesteld die de gemeenteraadsverkiezingen  aangrijpen om de politici nog maar eens wakker te schudden rond de schrijnende wooncrisis in Brussel. Deze kandidaten zijn daklozen en mensen zonder papieren, zij zetten hun oproep verder  tot op de verkiezingsdag van 14 oktober.
 
De beweging ‘RECHT OP EEN DAK OF HET DAK OP’, als emanatie van de Brusselse armoede-sector mobiliseert sedert juni 2017 via  verschillende concrete acties  mensen die vastbesloten zijn om een einde te stellen aan de dakloosheid in het Brusselse Gewest. 

Dit doen we met professionelen, vrijwilligers en gebruikers uit de sector van de armoedebestrijding en partnerorganisaties die werken rond preventie van dakloosheid en  toegankelijke en betaalbare huisvesting. We werken samen met geëngageerde politici, sociale investeerders, gewetensvolle huiseigenaars en burgers die het gebrek aan middelen  in de strijd tegen dakloosheid aanklagen en willen aanpakken !
Meer info op http://droitauntoit-rechtopeendak.brussels

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter