Vereniging in beeld

Niet iedereen begrijpt wat het betekent om in armoede te leven. Daarom geeft 't Kringske in Izegem mensen in armoede een stem.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs
Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur. Het probleem van betaalbaarheid stelt zich daardoor minder in dat onderwijsniveau, maar wel steeds meer in het secundair onderwijs. De kosten daar lopen sterk uit elkaar en zijn schoolafhankelijk, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk van de studierichting.

De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad SO) werden dit voorjaar (eindelijk) vrijgegeven. Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen aan de ouders per schooljaar. Sommige scholen maken duidelijk en effectief werk van kostenbeheersend beleid, maar dat doen ze lang nog  niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een manier om scholen te dwingen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, en  die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar.

Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad dus, meer dan andere. We pleiten dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieerde maximumfactuur.  In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen volstaan.
De monitor wees bovendien uit dat er steeds minder leerlingen deelnemen aan meerdaagse uitstappen in de eerste graad, dat de kosten hiervoor erg hoog zijn in vergelijking met het basisonderwijs, en dat het gebruik samenhangt met SES-kenmerken van een leerling. Daarom pleiten we naast een scherpe maximumfactuur voor de bijdrageregeling, ook voor een minder scherpe maximumfactuur als plafond voor uitstappen. Iedere leerling moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze uitstappen.

Nu we weten hoeveel een schooljaar gemiddeld kost, moeten we bovendien besluiten dat de schooltoelagen deze kost allesbehalve dekken. Zelfs de maximale toelage (waar slechts weinig leerlingen recht op hebben) ligt nog enkele honderden euro onder de gemiddelde studiekost. Het wordt dus hoog tijd dat deze bedragen opnieuw bekeken worden. Ook hier vragen we dat er aangepaste bedragen komen naargelang de studierichting, zodat de kostprijs geen drempel is voor jongeren om hun droomjob na te jagen.
Meer info over de studiekostenmonitor vindt u op https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/sono-2018-ol3-3-1-website.pdf

-Op zoek naar hoe u als school kosten kunt beperken en op een open, positieve manier met kwetsbare gezinnen kunt communiceren? Download hier onze brochure.

Download hier de papieren petitie.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het verhaal van Indra in De Morgen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister de reportage in De Ochtend op Radio 1

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Bekijk de reportage op WTV-Focus.

 
Lees meer over onze acties

Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven

30/5/2019
De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van het algemeen waterverkoopreglement dat de rechten en plichten van de watermaatschappijen, rioolbeheerders en klanten regelt. Een belangrijke wijziging is de invoering van een debietbegrenzing. Het Netwerk tegen Armoede sprak zich eerder al uit tegen deze debietbegrenzing, maar de regering keurde de maatregel afgelopen vrijdag, net voor de verkiezingen, definitief goed.
 
Indien abonnees hun rekeningen niet kunnen betalen en ook hun afbetalingsplan niet kunnen of willen nakomen, kan overgegaan worden tot de afsluiting van het water.  De Vlaamse regering wil naast de volledige afsluiting van water ook een debietbegrenzing mogelijk maken. De LAC beslist tot een debietbegrenzing vooraleer tot een volledige afsluiting over te gaan.
Het Netwerk tegen Armoede herhaalt dat een volledige afsluiting van water niet kan. Water is een basisbehoefte. Een debietbegrenzer kan een volledige afsluiting vermijden en een noodoplossing zijn op voorwaarde  dat er voldoende debiet is om in basisbehoeften te voorzien én indien er rekening gehouden wordt met de grootte van het gezin.
 
In het wijzigingsbesluit legt de Vlaamse regering het miniumdebiet echter vast op 50 liter. Het Netwerk tegen Armoede heeft in verschillende overleggen benadrukt dat 50 liter onvoldoende is om in basisbehoeften te kunnen voorzien en dus om menswaardig te kunnen leven. Uit ervaringen vanuit mensen in armoede in Wallonië, waar het systeem van debietbegrenzing al bestaat en het minimumdebiet ook vastligt op 50 l, weten we dat gezinnen hun wasmachine, afwasmachine en warmwaterketel niet meer kunnen gebruiken. Daarnaast zou het veel te lang duren om bijvoorbeeld een kookpot met water of een toiletbak te vullen,...
 
Ook de SERV en Minaraad stellen in hun advies dat het minimumdebiet van 50 liter niet onderbouwd is en vroegen om een bijkomend onderzoek.  De Raad van State benadrukt in een advies alvast om de effecten van de maatregel nauwlettend op te volgen. De menselijke waardigheid moet gegarandeerd blijven. De Vlaamse regering stelt dat ze in ieder geval een evaluatie zal uitvoeren na de invoering van de debietbegrenzing.  Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat de resultaten van gebruikersevaluaties in Wallonië niet zijn meegenomen in de bepaling van het minimumdebiet in Vlaanderen en dat er ook aan de stem en bezorgdheden van mensen in armoede in Vlaanderen tot nog toe geen gevolg werd gegeven.
 
Wij blijven dus pleiten voor een verbod op volledige afsluiting én het bepalen van het minimumdebiet dat rekening houdt met de gezinsgrootte en mensen in armoede toelaat om in hun basisbehoeften te voorzien.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter