Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Dringende medische hulp verder inperken gaat voorbij aan realiteit

23/1/2018
Het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme om dringende medische hulp aan nog meer controle te onderwerpen, gaat voorbij aan de realiteit waar mensen zonder wettig verblijf in verkeren. In werkelijkheid is die medische hulp een van de weinige rechten die zij nog hebben en wordt zelfs die hulp vaak ten onrechte geweigerd.

Onduidelijkheid over de toepassingscriteria en administratieve drempels zorgen ervoor dat het voor mensen zonder wettig verblijf soms heel moeilijk om zelfs de meest urgente zorgen toegediend te krijgen of de juiste medicatie te krijgen. De term 'dringende medische hulp' is in die zin verwarrend omdat het over meer gaat dan hoogdringende zorgen. Het gaat over medische zorgen van preventieve of curatieve aard, nazorg, ambulante zorg (bvb door een huisarts of kinesist)  of zorg in een verplegingsinstelling (bvb een ziekenhuis). Zorgen die noodzakelijk zijn om de gezondheid van een patiënt te verzekeren.

Suggereren dat die dringende medische hulp aanleiding geeft tot misbruik, gaat totaal voorbij aan de realiteit. Dit zal de levensomstandigheden van deze mensen nog moeilijker maken. Het Netwerk tegen Armoede roept daarom op om werk te maken van een degelijke toekenning van dringende medische hulp in plaats van bijkomende drempels op te werpen.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter