Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Eindelijk! Opnieuw ruimte voor wijkgezondheidscentra

23/1/2018
Goed nieuws voor de toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. De lang verwachte audit door KPMG wijst uit dat wijkgezondheidscentra efficiënt en zelfs kostenbesparend zijn voor de gezondheidszorg. Ze doen meer aan preventie en zorgen ervoor dat minder patiënten een beroep moeten doen op tweedelijnszorg. Minister De Block heeft het moratorium op erkenningen van wijkgezondheidscentra meteen opgeheven. Een logische stap die het Netwerk tegen Armoede toejuicht.

Wijkgezondheidscentra werken in een forfaitair systeem met een vaste vergoeding per patiënt, ongeacht hoe vaak die op consultatie komt. Ze bieden ook multidisciplinaire zorg met naast huisartsen, vaak ook kine, tandzorg, pschologische en maatschappelijke ondersteuning. Bovendien zijn ze nauw verbonden met de buurt waarin ze werken. Dat alles maakt dat de drempel sterk verlaagd wordt voor mensen in armoede om naar de huisarts te stappen en uitstel van dokterbezoek aanzienlijk verminderd wordt. Dat kost op termijn minder, aan de ziekteverzekering én aan de patiënt.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter