Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Emin-bustour: Waardige inkomens voor iedereen, in België en Europa!

3/5/2018
Op 24 april lanceerde het Europees Netwerk Armoedebestrijding (EAPN) en zijn partners van het European Minimum Income Network (EMIN) een grote Europese sensibiliseringscampagne rond het belang van waardige inkomens. Twee bussen doorkruisen gedurende 62 dagen 32 Europese landen om te ijveren voor minimuminkomens boven de armoedegrens, zodat iedereen een waardig leven kan uitbouwen. De bus hield al halt in Namen op 25 april en een tweede busstop in België zal op 26 juni georganiseerd worden in Oostende.

Tijdens de openingsceremonie van de bustour in Brussel namen Europees Commissaris Marianne Thyssen, Europese parlementsleden, vertegenwoordigers van het sociale middenveld en  mensen met armoede-ervaring het woord. Ook Alias, vertegenwoordiger van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) hield een speech. Hij onderlijnde vooral de emancipatorische kracht die uitgaat van goede minimuminkomens. Investeren in structurele armoedebestrijding is niet gratis, maar betekent wel een winst voor de hele samenleving.

De eerste busstop in België vond al meteen de volgende dag plaats in Namen. Samen met BAPN zorgde het ‘Réseau wallon de la lutte contre la pauvreté’, onze Waalse zusterorganisatie, voor een rijk geanimeerde dag. Tijdens verschillende workshops en activiteiten kwamen voorbijgangers en sympathisanten meer te weten over het belang van waardige, toegankelijke en toereikende uitkeringen. Enkele ervaringsdeskundigen namen het woord en deelden hun ervaringen met het publiek. Mensen werden uitgenodigd om hun steun te betuigen door iets te schrijven op de bus en om de Europese petitie te ondertekenen ( https://you.wemove.eu/campaigns/Guaranteed-Minimum-Income-Scheme). Ook enkele politici waren aanwezig, waaronder de Waalse Minister-President Willy Borsus.

De volgende stop in België vindt plaats op 26 juni in Oostende van 14 u tot 17 u. Tijdens deze halte, zullen BAPN en haar partners van het BMIN-netwerk hun gemeenschappelijk memorandum lanceren rond het optrekken van de minimuminkomens tot boven de armoedegrens.

 Ondertussen kunt u de activiteiten van de bus volgen op http://eminbus.eu/ .

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter