Vereniging in beeld

Niet iedereen begrijpt wat het betekent om in armoede te leven. Daarom geeft 't Kringske in Izegem mensen in armoede een stem.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs
Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur. Het probleem van betaalbaarheid stelt zich daardoor minder in dat onderwijsniveau, maar wel steeds meer in het secundair onderwijs. De kosten daar lopen sterk uit elkaar en zijn schoolafhankelijk, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk van de studierichting.

De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad SO) werden dit voorjaar (eindelijk) vrijgegeven. Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen aan de ouders per schooljaar. Sommige scholen maken duidelijk en effectief werk van kostenbeheersend beleid, maar dat doen ze lang nog  niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een manier om scholen te dwingen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, en  die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar.

Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad dus, meer dan andere. We pleiten dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieerde maximumfactuur.  In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen volstaan.
De monitor wees bovendien uit dat er steeds minder leerlingen deelnemen aan meerdaagse uitstappen in de eerste graad, dat de kosten hiervoor erg hoog zijn in vergelijking met het basisonderwijs, en dat het gebruik samenhangt met SES-kenmerken van een leerling. Daarom pleiten we naast een scherpe maximumfactuur voor de bijdrageregeling, ook voor een minder scherpe maximumfactuur als plafond voor uitstappen. Iedere leerling moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze uitstappen.

Nu we weten hoeveel een schooljaar gemiddeld kost, moeten we bovendien besluiten dat de schooltoelagen deze kost allesbehalve dekken. Zelfs de maximale toelage (waar slechts weinig leerlingen recht op hebben) ligt nog enkele honderden euro onder de gemiddelde studiekost. Het wordt dus hoog tijd dat deze bedragen opnieuw bekeken worden. Ook hier vragen we dat er aangepaste bedragen komen naargelang de studierichting, zodat de kostprijs geen drempel is voor jongeren om hun droomjob na te jagen.
Meer info over de studiekostenmonitor vindt u op https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/sono-2018-ol3-3-1-website.pdf

-Op zoek naar hoe u als school kosten kunt beperken en op een open, positieve manier met kwetsbare gezinnen kunt communiceren? Download hier onze brochure.

Download hier de papieren petitie.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het verhaal van Indra in De Morgen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister de reportage in De Ochtend op Radio 1

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Bekijk de reportage op WTV-Focus.

 
Lees meer over onze acties

Energiearmoede: cijfers in het rood

28/6/2019
De VREG publiceerde haar rapport met de cijfers rond het sociaal energiebeleid in Vlaanderen. De cijfers gaan in het rood. Wij roepen de volgende regeringen en verschillende beleidsdomeinen op om dringend werk te maken van een structurele aanpak rond energiearmoede.
125.423 gezinnen hadden een afbetalingsplan lopen. Dat is een stijging van ongeveer 6% ten opzichte van 2017. Hoewel het gemiddeld afbetalingsbedrag  daalde naar 128, 39 euro  steeg de gemiddelde uitstaande schuld bedroeg 713, 97 euro. Ongeveer 87.000 contracten werden stopgezet door de leveranciers wegens wanbetaling. Ook bij de netbeheerders is er een stijging van het aantal afbetalingsplannen. Ongeveer 41.000 gezinnen hadden een budgetmeter voor elektriciteit. 27.686 gezinnen hadden een budgetmeter voor aardgas. 1642 gezinnen werden afgesloten van elektriciteit en 1500 gezinnen werden afgesloten van aardgas na een advies van de LAC-commissie.
Afsluiten van energie kan niet. Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende energiearmoede is een aanpak op verschillende beleidsniveaus en domeinen nodig. Wij pleiten onder andere voor:
  • Een uitbreiding van de doelgroep van het sociaal tarief naar rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming.
  • De nodige investeringen in de kwaliteit van de private én sociale huurmarkt. Er moeten concrete becijferde plannen met de nodige financiering op tafel komen. Een energiezuinige woning heeft een grote impact op de energiefactuur.
  • Een versterking van de sociale beschermingsmaatregelen energie. De invoering van een nieuw instrument mag alleszins geen afbreuk betekenen van de bescherming die de openbare dienstverplichtingen kunnen bieden.  Via het nieuwe digitale systeem kunnen knelpunten bij de budgetmeterfuncties bijvoorbeeld weggewerkt worden. Afbetalingsplannen moeten haalbaar en redelijk zijn.
  • Een integrale aanpak van de schuldenproblematiek. Energieschulden komen vaak niet alleen, maar gaan gepaard met schulden op andere domeinen.  Een integrale schuldhulpverlening is dus nodig. De beste preventie tegen schulden blijft bovendien een menswaardig inkomen.
Lees hier het volledige rapport.
 

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter