Vereniging in beeld

Niet iedereen begrijpt wat het betekent om in armoede te leven. Daarom geeft 't Kringske in Izegem mensen in armoede een stem.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede


De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en federale regering armoede terugdringen, zullen ze daar het grote verschil moeten maken. Monique, Rita, Yves, Cindy en Tessa zeggen de komende weken waar het op staat. Met een sprekende kijk op armoedebestrijding die hun individuele verhaal overstijgt.

Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen.

Bekijk hier onze voorstellen rond inkomen.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over onze acties

Energiearmoede: cijfers in het rood

28/6/2019
De VREG publiceerde haar rapport met de cijfers rond het sociaal energiebeleid in Vlaanderen. De cijfers gaan in het rood. Wij roepen de volgende regeringen en verschillende beleidsdomeinen op om dringend werk te maken van een structurele aanpak rond energiearmoede.
125.423 gezinnen hadden een afbetalingsplan lopen. Dat is een stijging van ongeveer 6% ten opzichte van 2017. Hoewel het gemiddeld afbetalingsbedrag  daalde naar 128, 39 euro  steeg de gemiddelde uitstaande schuld bedroeg 713, 97 euro. Ongeveer 87.000 contracten werden stopgezet door de leveranciers wegens wanbetaling. Ook bij de netbeheerders is er een stijging van het aantal afbetalingsplannen. Ongeveer 41.000 gezinnen hadden een budgetmeter voor elektriciteit. 27.686 gezinnen hadden een budgetmeter voor aardgas. 1642 gezinnen werden afgesloten van elektriciteit en 1500 gezinnen werden afgesloten van aardgas na een advies van de LAC-commissie.
Afsluiten van energie kan niet. Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende energiearmoede is een aanpak op verschillende beleidsniveaus en domeinen nodig. Wij pleiten onder andere voor:
  • Een uitbreiding van de doelgroep van het sociaal tarief naar rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming.
  • De nodige investeringen in de kwaliteit van de private én sociale huurmarkt. Er moeten concrete becijferde plannen met de nodige financiering op tafel komen. Een energiezuinige woning heeft een grote impact op de energiefactuur.
  • Een versterking van de sociale beschermingsmaatregelen energie. De invoering van een nieuw instrument mag alleszins geen afbreuk betekenen van de bescherming die de openbare dienstverplichtingen kunnen bieden.  Via het nieuwe digitale systeem kunnen knelpunten bij de budgetmeterfuncties bijvoorbeeld weggewerkt worden. Afbetalingsplannen moeten haalbaar en redelijk zijn.
  • Een integrale aanpak van de schuldenproblematiek. Energieschulden komen vaak niet alleen, maar gaan gepaard met schulden op andere domeinen.  Een integrale schuldhulpverlening is dus nodig. De beste preventie tegen schulden blijft bovendien een menswaardig inkomen.
Lees hier het volledige rapport.
 

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter