Vereniging in beeld

Niet iedereen begrijpt wat het betekent om in armoede te leven. Daarom geeft 't Kringske in Izegem mensen in armoede een stem.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede


De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en federale regering armoede terugdringen, zullen ze daar het grote verschil moeten maken. Monique, Rita, Yves, Cindy en Tessa zeggen de komende weken waar het op staat. Met een sprekende kijk op armoedebestrijding die hun individuele verhaal overstijgt.

Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen.

Bekijk hier onze voorstellen rond inkomen.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over onze acties

Geen enkele reden om maximumfactuur in secundair onderwijs nog langer uit te stellen

3/4/2019
De Studiekostenmonitor die de Vlaamse regering liet uitvoeren voor het secundair onderwijs slaat nagels met koppen. Gemiddeld betalen ouders in de eerste graad een factuur van €945,50, los van het vervoer. Vervoerskosten doen de schoolfactuur tot ruim €1.200 oplopen. Voor het Netwerk tegen Armoede is het duidelijk. Er is geen enkele reden om de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs nog verder uit te stellen. Met de Studiekostenmonitor hebben we nu het instrument in handen om dat op de juiste manier te doen.
 
De maximumfactuur werkt. Ze heeft zich al bewezen in het basisonderwijs. In het secundair onderwijs zien we grote financiële drempels opduiken. Kinderen voor wie de kostprijs de studiekeuze bepaalt en niet hun interesses en talenten. Of zien we kinderen die in januari nog altijd zonder schoolboeken in de klas zitten omdat ouders niet de volledige factuur tijdig kunnen betalen.
 
Zeker in de tweede en derde graad van het technisch en beroepsonderwijs lopen de kosten verder op. Coördinator David de Vaal: “Zo gaat veel jong talent verloren. Jongeren hebben dringend nood aan én recht op gelijke onderwijskansen. Tegelijk heeft onze samenleving elk talent nodig.”
 
Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede nogmaals om de maximumfactuur zo snel mogelijk in te voeren. Een algemene maximumfactuur in de eerste graad en een aangepaste maximumfactuur per richting in de tweede en derde graad. Zo maken we elke studierichting toegankelijk voor de kinderen met de juiste talenten.
 
De maximumfactuur invoeren is mogelijk. In het Antwerpse provinciaal onderwijs heeft men enkele jaren geleden de oefening al gedaan, en vastgesteld dat het kan, zonder in te boeten aan kwaliteit. Ook in enkele Brusselse scholen werkt men met een maximumfactuur. Naast de verminderde kosten is ook de transparantie voor gezinnen een grote meerwaarde. Ze weten bij het begin van het schooljaar precies wat het hen zal kosten.
 
In het secundair onderwijs bestaat nog heel wat marge om financiële drempels weg te werken. Het Netwerk tegen Armoede verspreidde daarvoor een handleiding met concrete stappen die scholen kunnen ondernemen: gespreide betaling actief aanbieden, nadenken over budgetvriendelijke schooluitstappen, cash betalingen mogelijk maken, beperken van invulboeken en tweedehands schoolboeken aanbieden, .... Daarnaast blijven we sterk pleiten voor een open en transparante communicatie naar kwetsbare ouders. Maak hen bij het begin van het schooljaar of, beter nog, bij de inschrijving, duidelijk welke kosten ze mogen verwachten en hoe ze die kunnen financieren.
 
Met steun van minister Crevits is het Netwerk tegen Armoede, samen met onder meer Cera en Welzijnszorg, ook een actieve partner binnen het project Stos (Samen tegen onbetaalde schoolfacturen). Armoedeorganisaties coachen scholen in kostenbewust beleid. Een initiatief dat zijn vruchten afwerpt, maar dat best structureel ingebed wordt, onder andere via de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs.
 
Hier vindt u meer info over hoe wij scholen inspireren voor een kostenbewust beleid.
 
Meer info over stos vindt u hier.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter