Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Hervormde kinderbijslag gaat niet ver genoeg in de strijd tegen kinderarmoede

2/6/2017
Het Netwerk tegen Armoede blijft bij zijn eerdere vaststelling dat de ambitie omtrent armoedebestrijding in de hervormde kinderbijslag veel te beperkt is. Uit de meest recente berekening blijft die daling beperkt tot 1 a 1,5 procentpunt. Binnen het beschikbare budget van 3 miljard was er een veel grotere impact op kinderarmoedebestrijding mogelijk. Zeker tegenover de vaststelling dat de kinderarmoede in Vlaanderen jaar na jaar blijft stijgen en de doelstelling de halvering van kinderarmoede tegen 2020 is. Ook de voorwaardelijkheid bij de participatietoeslag is geen goed idee. Om kleuters sneller naar school te krijgen moet men vooral verder inzetten op kwaliteitsvol onderwijs en begeleiding. Voor oudere kinderen blijft de koppeling aan spijbelen en mogelijke terugvordering een heikel punt.

Positief aan de nieuwe regeling is de koppeling van de kinderbijslag aan de schooltoelage, wat ervoor moet zorgen dat er een automatisering van de schooltoelages komt.

Omtrent de uitgevoerde armoedetoets (door zowel wetenschappers als armoede-experts) betreurt het Netwerk tegen Armoede dat die niet leidde tot meer wijzigingen in de finale beslissing van de Vlaamse Regering. Op de vraag naar een mogelijke verschuiving van het armoederisico binnen de groep mensen in armoede kwam geen afdoend antwoord: zijn er groepen die er op achteruitgaan, bv. arbeidsongeschikte ouders of ouders met zowel kinderen in het oude als nieuwe systeem?

Bovendien is de armoedetoets nog niet volledig gelopen: het nieuwe systeem is veel complexer dan het huidige kinderbijslagsysteem. De grootste uitdaging is dan ook om non-take up te vermijden zodat alle kwetsbare gezinnen een kinderbijslag met sociale toeslagen ontvangen. Het Netwerk tegen Armoede rekent er op dat de Vlaamse Regering hier volop op inzet.

Lees onze reactie in De Tijd.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter