Vereniging in beeld

"Dankzij Open Armen voelen we ons weer mens, hebben we iets te betekenen." Maak kennis met de mensen van Open Armen in Halle.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Hogere uitkeringen zijn stap vooruit, maar armoedegrens blijft veraf

24/3/2018
De federale regering kondigde naar aanleiding van de begrotingscontrole aan dat er extra geld geïnvesteerd wordt in armoedebestrijding. Mensen met een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) krijgen er €13 per maand bij. Gezinshoofden met een leefloon en mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (het leefloon voor mensen met een handicap) zien hun inkomen met €40 per maand stijgen. Voor het Netwerk tegen Armoede is dat een stap in de goede richting, maar ook niet meer dan dat. Gezinnen zullen dit voelen in hun budget en een stukje meer kunnen investeren in basisbehoeften zoals energie, huishuur of medische kosten. Maar geen enkel gezin zal hiermee uit de armoede raken.

Daarvoor is de inspanning te klein. De Europese armoedegrens blijft nog veraf, ook als men de verhoging van de uitkeringen in rekening brengt. Een alleenstaande met een leefloon ziet zijn uitkering stijgen van €893 naar €933. Gezinnen zien hun uitkering stijgen van €1.190 naar €1.230. De Europese armoedegrens ligt op €1.115 voor een alleenstaande en €2.341 voor een gezin.

Daar komt nog bij dat de federale regering door allerlei maatrelen de toegang tot de sociale zekerheid aanzienlijk bemoeilijkt heeft, bijvoorbeeld door voorziene besparingen op langdurig zieken of het beperkten van de beroepsinschakelingsuitkering. Dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen naar de bijstand doorverwezen worden en het aantal leefloners jaar na jaar blijft oplopen.

Lees het artikel in De Morgen.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter