Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Kansarme kinderen vaker dan gemiddeld in ziekenhuis

28/8/2018
Kansarme kinderen vaker in het ziekenhuis meldde de Standaard.  We weten dat er een gezondheidskloof is in ons land en berichtgeving zoals deze maakt dit pijnlijk tastbaar. 
 
Naar aanleiding van krantenkoppen enkele jaren geleden over het feit dat mensen in armoede vaker naar de spoeddienst gaan, bracht het Netwerk tegen Armoede in kaart wat hiervan de oorzaken waren.Ook voor het gebruik van de spoeddienst werd een gebrek aan vaardigheden als oorzaak aangehaald en meer gezondheidseducatie als oplossing. De resultaten van ons werk legden echter heel andere knelpunten en oplossingen bloot. Zo worden spoeddiensten minder gebruikt op plaatsen waar eerstelijnsgezondheidszorg beter toegankelijk is (omdat de derdebetalersregeling wordt toegepast, omdat er een wijkgezondheidscentrum is, omdat de huisarts bereikbaar is,...). 
 
De gezondheidskloof is geen leefstijlkloof en dus moeten we erover waken dat de oorzaken en remedies niet louter bij de leefstijl van mensen in armoede worden gezocht. Als kansarme kinderen vaker in het ziekenhuis belanden, moeten we niet louter hun ouders met de vinger wijzen, maar ons vooral ook afvragen hoe onze gezondheidszorg beter kan inspelen op hun noden.  Gezondheidseconoom Lieven Annemans wijst er dan ook terecht op dat de ideale aanpak te vinden is in socio-economisch beleid.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter