Vereniging in beeld

Niet iedereen begrijpt wat het betekent om in armoede te leven. Daarom geeft 't Kringske in Izegem mensen in armoede een stem.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede


De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en federale regering armoede terugdringen, zullen ze daar het grote verschil moeten maken. Monique, Rita, Yves, Cindy en Tessa zeggen de komende weken waar het op staat. Met een sprekende kijk op armoedebestrijding die hun individuele verhaal overstijgt.

Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen.

Bekijk hier onze voorstellen rond inkomen.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over onze acties

Schooltoelage terugvorderen helpt niet tegen spijbelen

13/6/2019

Schooltoelagen mogen niet gekoppeld worden aan aanwezigheden/spijbelen. We begrijpen heel goed dat er een heel systeem aan voorafgaat van ‘problematische afwezigheden’. Maar net als de Vlaamse ombudsman geloven we niet in deze maatregel. Schooltoelagen terugstorten is ten eerste een zeer zware dobber voor mensen in armoede, ook al kan dit in schijven gebeuren. De kosten zijn door de ouders gemaakt, of de leerling nu naar school gaat of niet. De gezinnen in armoede hebben geen ‘overschot’ dat ze zomaar even kunnen terugbetalen – laat staan dat ze er de extra kosten nog kunnen bijnemen als er een deurwaarder aan te pas moet komen.
 

Bovendien leven jongeren in armoede in zulke specifieke thuissituaties dat we ervoor pleiten om aan- en afwezigheden volledig los te koppelen van het al dan niet terugvorderen van toelagen. Schooltoelagen mogen niet afgenomen worden na het vaststellen van een sterk spijbelprobleem, want dat gedrag kan allerlei oorzaken hebben – waar een terugvordering geen oplossing voor is. De maatregel treft de ouders, in plaats van dat ze de jongere bijstuurt en schiet daarmee zijn doel voorbij. Het Netwerk tegen Armoede vindt de maatregel ook discriminerend: ouders die geen schooltoelage ontvangen, worden immers niet op dezelfde manier ‘beboet’.
 

Minister Crevits nuanceert dat het ‘slechts’ gaat om 1% van de schooltoelagen – wel, als het aantal zo verwaarloosbaar is, is dat een reden te meer om de maatregel gewoon af te schaffen.

 

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter