Vereniging in beeld

"Dankzij Open Armen voelen we ons weer mens, hebben we iets te betekenen." Maak kennis met de mensen van Open Armen in Halle.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Schuldindustrie aan banden leggen

22/6/2018
Minister Peeters kondigde een nieuwe wet aan tegen schuldophoping. De minister kondigde in maart naar aanleiding  van de Pano-reportage op één al aan dat hij maatregelen zou nemen om de schuldindustrie aan banden te leggen en komt nu ook echt met een wetsvoorstel. De nieuwe wet zal een eerste herinneringsbrief gratis maken, maximumgrenzen opleggen aan de kosten voor minnelijke invordering en de economische inspectie toelaten ook de advocaten en deurwaarders die minnelijk invorderen te controleren.

Het Netwerk tegen Armoede is blij met deze maatregelen en hoopt dat de minister zijn voorstellen zo snel mogelijk kan concretiseren. Mensen in armoede wachten al lang op maatregelen om de schuldenindustrie in te dijken (zie ook onze eerder aanmaning: https://sociaal.net/opinie/stop-de-schuldindustrie/ ) en hopen dan ook dat de hervormingen die minister Peeters nu aankondigt zo snel mogelijk in werking kunnen treden.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter