Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Wanpraktijken bij Samusocial shockeren daklozen

7/6/2017
De rijkelijke vergoedingen die bestuurders bij Samusocial ontvingen, en andere financiële wanpraktijken, shockeren de Brusselse daklozen. Bij onze eigen vereniging Bij Ons/Chez Nous worden daklozen opgevangen met zeer beperkte middelen en nemen bestuurders hun engagement geheel vrijwillig op. Het Netwerk tegen Armoede en het Brussels Platform Armoede stellen bovendien elk jaar vast dat er in de kwaliteit van de opvang nog veel ruimte is voor verbetering. Het is dan ook ontstellend dat politici op die manier middelen aan zichzelf uitkeren, terwijl nog zoveel acute noden zijn op het terrein.

Wij zullen de capaciteit en de kwaliteit van de opvang van daklozen kritisch blijven opvolgen, in het belang en vanuit de ervaringen van de daklozen zelf. Het is hoog tijd voor meer transparantie en dialoog met organisaties die de daklozen zelf vertegenwoordigen.

Lees het artikel in De Standaard.

Bekijk de reportage in Terzake op Canvas.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter