LokaalSociaal

Mol - Ons Huis

Toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede.
Een aantal jaar geleden stapten wij met Ons Huis samen met het OCMW van Mol en Balen, CGG Kempen en CAW Kempen  in het project OOG’genblik. Dit werd toen gefinancierd door CERA. Ondertussen zijn deze middelen op. Toch kozen de gemeentebesturen van Balen, Dessel, Mol en Retie om dit project verder te zetten en investeerden de 4 lokale besturen hier ook in met eigen middelen. Zo werd ook het werkingsgebied uitgebreid met de gemeenten Dessel en Retie.
 
Mensen in armoede komen vaak niet tot de nodige hulpverlening wanneer ze zich niet goed voelen in hun vel. Lange wachtlijsten, hoge prijzen, bereikbaarheid doen mensen afhaken.
In Ons Huis zeggen wij wel es als je arm of been gebroken is moet je dat laten verzorgen. Maar wanneer je hart gebroken is of je hoofd zit vol, moet je dat ook laten nakijken anders blijf je ook niet functioneren.
In de 5 jaar dat er een psychologe zitdag heeft in Ons Huis en op de verschillende OCMW’s in de regio, hebben we heel wat mensen kunnen toeleiden. Wij zijn er ons zeker bewust van dat deze mensen anders niet werden geholpen of veel te laat met alle gevolgen vandien.