LokaalSociaal

Gent - BMLIK/De Zuidpoort/Sivi

Gent koos ervoor om meer te investeren in aanvullende steun voor Ocmw-cliënten. Wie een leefloon heeft, krijgt proactief aanvullende steun toegekend in de richting van de Gentse budgetstandaard, een berekening van hoeveel je in Gent nodig hebt om waardig te kunnen leven. De extra aanvullende steun vervangt een hele reeks tegemoetkomingen die aan allerlei voorwaarden verbonden waren (huishuurtussenkomst, energietoelage, schoolpremie. Gezinnen of alleenstaanden in een kwetsbare positie krijgen nu een stuk extra steun proactief toegekend. Daarvoor werd ook budget ook verhoogd. Het nieuwe systeem loopt sinds 2016.