LokaalSociaal

Mechelen - De Lage Drempel/De Keeting

Een succesvol praktijkvoorbeeld in Mechelen is de integrale gezinsondersteuning. In de strijd tegen kinderarmoede werkt het Sociaal Huis nauw samen met de kleuter- en basisscholen en de clb's in de stad. Wordt er op school of via een clb een welzijnsnood gedetecteerd bij een gezin, gaan zij eerst zelf met hen praten. Wanneer zij er zelf niet uitraken, kunnen ze doorrverwijzen naar het Sociaal Huis, enkel wanneer het gezin daarin toestemt.

Ten laatste 36 uur nadien wordt het gezin gecontacteerd door het Sociaal Huis en krijgt het info, advies en doorverwijzing naar andere diensten indien nodig. Soms is er langdurige begeleiding nodig. Dan neemt de gezinsbegeleidster van het Sociaal Huis dit op. Zij is dan het aanspreekpunt voor het gezin en de persoon die alle hulpverlening van nabij opvolgt. Zo moet het gezin niet voordurend doorverwezen worden naar andere hulpverleners, met elk hun specialiteit. Het verlaagt de drempel om hulp te krijgen en zorgt ervoor dat mensen niet telkens opnieuw hun hele verhaal uit de doeken moeten doen. Onze Mechelse verenigingen, De Lage Drempel en De Keeting, zien dit als een grote stap vooruit naar betere maatschappelijke dienstverlening voor kwetsbare gezinnen. Een praktijk die ook in andere steden en gemeenten navolging verdient.