LokaalSociaal

Sint-Niklaas - WZS De Springplank

De onderwijskloof laat zich in Sint-Niklaas nog heel nadrukkelijk voelen en dan vooral in het secundair onderwijs. Kwetsbare jongeren hebben een grotere kans om uit te vallen of stromen veel sneller dan minder kwetsbare leeftijdgenoten door naar beroeps en buitengewoon onderwijs, terwijl hun talenten daar niet altijd op afgestemd zijn.

Daarom pleit Welzijnsschakel De Springplank heel sterk voor de inzet van brugfiguren, mensen met armoede-ervaring die de dialoog kunnen bevorderen tussen ouders, directie en leerkrachten. Zij kunnen voor veel meer wederzijds begrip zorgen. Overleg met ouders heeft een veel positievere impact dan jongeren bij elk probleem te sanctioneren. Zo'n aanpak verbreekt het vertrouwen tussen jongeren, ouders en de school.