LokaalSociaal

Geel - Al-arm

  • Rechten proactiever toekennen
  • Sociale kaart duidelijk krijgen, mensen een goede toegang geven tot hulp, zodat ze weten waar ze terecht kunnen en waarvoor
  • Meer momenten voorzien voor vrije inloop voor nood- en crisissituaties in het Sociaal Huis en het Huis van het Kind