LokaalSociaal

Herentals - De Fakkel

In Herentals gaat het Ocmw systematisch op bezoek bij senioren om te zien welke hulp ze nodig hebben of, nog belangrijker, welke rechten ze nog niet benutten. Indien nodig, krijgen ze dan hulp bij het aanvragen van die rechten: inkomensgarantie, tussenkomsten, zorg die ze kunnen aanvragen, ... Voor senioren is het niet altijd vanzelfsprekend om door het bos van de hulpverlening de bomen nog te zien.

Hetzelfde geldt voor mensen in armoede. Ook zij verliezen vaak hun weg in het ingewikkelde kluwen  van diensten en hulpverleners. Toekenning van rechten zou een automatische reflex moeten zijn bij het Ocmw en andere lokale overheidsdiensten. Op dat vlak kunnen zeker nog stappen vooruit gezet worden.