LokaalSociaal

Leuven - 't Lampeke/De RuimteVaart

In Leuven loopt een project waarbij een gezinscoach actief aan de slag gaat met gezinnen en in de eerste plaats focust op rechtentoekenning. De coach geldt ook als uniek aanspreekpunt en brugfiguur tussen gezin en hulpverlening. Zo moeten gezinnen niet bij elke dienst apart hun verhaal doen. De expertise uit het project 'brugfiguren' vanuit Buurtwerk 't Lampeke diende als basis voor dit initiatief, een belangrijke erkenning van vereniging en middenveld.

De RuimteVaart besteedt veel aandacht aan respect vanuit hulpverlening voor kwetsbare gezinnen. Ouder en kind moeten de ruimte krijgen om een warme relatie uit te bouwen, ook wanneer armoede alle energie dreigt op te slokken. Bekijk hier de TED-talk daarover.