LokaalSociaal

Leuven - 't Lampeke/De RuimteVaart

Onze twee Leuvense verenigingen waar armen het woord nemen, Buurtwerk 't Lampeke en De RuimteVaart, maken van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen de topprioriteit in Leuven. Hoge huurprijzen, gekoppeld aan een (zeer) gebrekkige kwaliteit, maken dat huurders met een laag inkomen in zeer precaire omstandigheden moeten leven. Beide verenigingen werkten mee aan een pakkende video om het thema op de agenda te zetten.

In het woonbeleid moet meer aandacht gaan naar kwetsbare groepen. De verenigingen pleiten voor de realisatie van een housing first-project, waarbij eerst huisvesting aangeboden wordt en dan aan andere welzijnsproblemen gewerkt wordt. Ze vragen ook de uitwerking van een actiieplan dak- en thuisloosheid in samenwerking met de doelgroep en een uitbreiding van het aanbod betaalbare woning, via sociale woningbouw, sociaal verhuurkantoor, ...