LokaalSociaal

Oostende - Samen Divers

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK), speelt een belangrijke rol om kwetsbare alleenstaanden en gezinnen in Oostende aan een betaalbare woning te helpen. De wachttijd voor een sociale woning bedraagt meer dan 8 jaar. Dan blijft het SVK, dat naast Oostende ook in Bredene actief is, voor veel mensen de enige realistische optie om een betaalare woning te vinden. Het SVK is de voorbije jaren sterk gegroeid en dat vindt onze vereniging Samen Divers een goede zaak.

Een sociaal verhuurkantoor huurt zelf woningen op de private markt en verhuurt die dan door aan kwetsbare groepen, een stukje onder de marktprijs. De eigenaar krijgt dus minder huurgeld, maar krijgt in ruil wel de garantie op huurinkomsten, ook tussen twee huurders in, en bovendien neemt het SVK alle administratie op zich. Ook eventuele huurschade wordt vergoed en opgevolgd door het sociaal verhuurkantoor. Daar hoeft de eigenaar zich dus geen zorgen over te maken. Bovendien kan hij rekenen op premies om de woning te renoveren, indien nodig.

De huurder krijgt op zijn beurt een betaalbare woning aangeboden (duurder dan een sociale woning, maar goedkoper dan de marktprijs), met woonzekerheid, en kan zo evolueren naar meer financiële stabiliteit.