LokaalSociaal

Geel - Al-arm

Al-arm zet mee de lijnen uit voor de oprichting van een wijkgezondheidscentrum in Geel. Een wijkgezondheidscentrum werkt aan forfaitair tarief en biedt aan de buurt multidisciplinaire eerstelijnszorg. Huisartsen werken er vaak samen met andere eerstelijnszorgverleners, zoals tandartsen, kinesitherapteuren, psychologen, maatschappelijk werkers, ... Een financiële drempel is er niet waardoor mensen minder doktersbezoek uitstellen, sneller geholpen worden en zo minder moeten doorverwezen worden naar tweedelijnszorg. Op het einde van de rit betekent dat een besparing voor de patiënt én voor de ziekteverzekering.