LokaalSociaal

Gent/Oostende - Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen

Ook mensen in armoede hebben recht op een waardige begrafenis, maar vaak ontbreekt het de nabestaanden aan voldoende financiële middelen om daarvoor te zorgen. Het gevolg is dat mensen soms begraven worden zonder bloemen of rouwprentjes. Of mensen gaan een veel te dure uitvaartverzekering aan.

Nu is er op dat vlak een veel betere dienstverlening, nadat de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) in Gent en Oostende daarrond aan de slag gingen. Ze kaartten het probleem aan bij hun lokale overheden, maar gingen ook breder aankloppen bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Samen kwamen ze tot een draaiboek dat er voor zorgt dat mensen waardig begraven worden, ook als zij en/of hun nabestaanden in armoede leven.

Zo wordt bijvoorbeeld aangeraden om als lokaal bestuur een openbare aanbesteding uit te schrijven onder begrafenisondernemers met kwaliteitsvereisten voor een waardige begrafenis. Gemeenten  of Ocmw's hoeven ook niet alles zelf te betalen. Vaak zijn nabestaanden wel in staat om een (klein) deel van de kosten op zich te nemen en willen ze dat ook graag doen. 

Het draaiboek voor een waardige begrafenis is een mooi en heel concreet resultaat van hoe maatschappelijke dienstverlening kan verbeterd worden op basis van de kennis en ervaring van mensen in armoede.