LokaalSociaal

Leuven - 't Lampeke/De RuimteVaart

In Leuven werkte Buurtwerk 't Lampeke de voorbije maanden heel sterk rond duurzaamheid, met de fietstaxi als uithangbord. Mensen in armoede gingen nadenken  over hoe ze zich duurzaam en betaalbaar kunnen verplaatsen. Daaruit groeiden initiatieven rond fietsen, engageren van vrijwilligers, samenwerken rond vluchtelingen.

Meer info vindt u hier.