LokaalSociaal

Genk - De Sfeer

De Sfeer voert in Genk een zeer intensieve dialoog met het stadsbestuur en dat werpt zijn vruchten af. De vereniging krijgt daar ook de ruimte voor. Er wordt zeer outreachend gewerkt. De bakfiets van RITA rijdt letterlijk de stad rond tegen armoede. Afhankelijk van het seizoen wordt hij gevuld met allerlei lekkers. De bakfiets duikt op op markten, evenementen, buurtfeesten, scholen, ... Het doel is sensibiliseren rond armoede, De Sfeer bekend maken en signalen van mensen verzamelen waar de vereniging dan mee aan de slag kan. Last but not least is dit ook een uitgelezen manier om nieuwe mensen te bereiken en warm te maken voor de vereniging.

Met de input van mensen in armoede stapt De Sfeer dan naar het stadsbestuur en neemt de vereniging deel aan beleidswerkgroepen, is ze vertegenwoordigd in belangrijke organisaties rond armoedebestrijding en organiseert ze ook zelf creatieve dialoogwerkgroepen zoals het maandelijkse broodje Sfeer, speeddate tussen mensen in armoede en beleidsmakers, bezoek aan het schepencollege.

Het maakt dat burgemeester en schepenen kind aan huis zijn bij de vereniging en vice versa. De persoonlijke contacten werken elke schroom weg om wederzijds dingen aan te kaarten of op de agenda te zetten. Het maakt dat de stad een zeer intensief beleid voert rond armoedebestrijding, met zeer veel inbreng van mensen in armoede.