LokaalSociaal

Mechelen - De Lage Drempel/De Keeting

Het aabod geestelijke gezondheidszorg is bijzonder beperkt in Mechelen. Mensen staan soms jaren op de wachtlijst vooraleer ze hulp krijgen of, erger nog, die lijst is zo lang dat je zelfs niet meer kunt toegevoegd worden. De stap zetten naar geestelijke gezondheidszorg, en erkennen dat je hulp nodig hebt, is al niet vanzelfsprekend. Als je dan ook nog voor een gesloten deur staat, maakt dat de situatie nog erger. Net bij geestelijke gezondheidszorg is het belangrijk om snel hulp te kunnen bieden en erger te voorkomen.

Onze twee Mechelse verenigingen, De Lage Drempel en De Keeting, vragen dat het stadsbestuur in dialoog gaat met de organisaties op het terrein en samen met hen bekijkt hoe de wachtlijsten op zijn minst sterk kunnen ingekort worden. Belangrijk want mensen in armoede hebben meer dan gemiddeld te kampen met psychische problemen en ondervinden tegelijk hogere drempels.