LokaalSociaal

Mol - Ons Huis

Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levens­verwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde jaren voor de boeg dan een middenklas­ser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede stellen gezondheidszorg uit en kampen met gezond­heidsproblemen. Een gemeente kan ook zelf werk maken van toegankelijkheid van gezondheidszorg.
De derdebetalersregeling is al verplicht bij de huisarts voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Wij vragen een uitbreiding van de derdebetalersregeling voor andere medische en paramedische disciplines: tandartsen, kinesisten, logopedisten, specialisten, …

Wij vragen aan ons lokaal bestuur om druk uit te oefenen op dokters, tandart­sen, kinesisten, logopedisten, specialisten om de derdebetalersregeling toe te passen zonder dat de patiënt hierom moet vragen. Stimuleer artsen om zich (terug) te conventioneren.