LokaalSociaal

De kloof tussen kwetsbare doelgroepen en de arbeidsmarkt is te groot, vindt Sta-an*, het samenwerkingsverband van de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen. Op de reguliere arbeidsmarkt vinden zij moeilijk werk door tal van drempels. Daarom is het belangrijk dat ook lokale besturen hun steentje bijdragen binnen de stedelijke bedrijven en ook mee investeren in lokale diensteneconomie, werkervaringsprojecten, opleidingen, stages, ... voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Zonder hun financiële en faciliterende steun zijn die namelijk moeilijk te realiseren. Vooral voor (laaggeschoolde) jongeren is het in Antwerpen erg moeilijk om een gepaste en duurzame job te vinden. Dat zorgt ervoor dat ze gedemotiveerd en gestresseerd raken.
  • Zet in op maatwerk bij de begeleiding naar werk en stages (met perspectief). Met een goede ondersteuning bij werkervaringen en een correct evaluatiesysteem. Van stage naar stage biedt geen perspectief en levert vaak weinig competentiewinst op.
  • De laagste inkomens, waaronder het leefloon, moeten omhoog. Het is de federale overheid die de hoogte van de uitkeringen, zoals het leefloon, vastlegt. Antwerpen kan, bijvoorbeeld via aanvullende steun, lage inkomens verhogen.
  • Werk aan de hand van de REMI (REferentiebudget voor een MEnswaardig inkomen, een onlinetool voor Ocmw's). REMI berekent op maat van elke, unieke cliëntsituatie het inkomen dat minimaal noodzakelijk is om menswaardig te kunnen leven.
  • Voorzie in voldoende diensten schuldbemiddeling met aandacht voor inspraak en leermomenten van de cliënten. Er is meer dialoog nodig met advocaat-schudbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders en sociale sector om vooroordelen weg te werken, en samenwerking tussen verschillende actoren te bevorderen. Zet ook in op nazorg bij schuldbemiddeling.
  • Zet in op preventieve acties om schulden te voorkomen. Dat kan bvb. door meer in te zetten op financiële educatie in het onderwijs, automatische rechtentoekenning, ...
*Sta-an is het samenwerkingsverband van de zes Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen: Centrum Kauwenberg, Filet Divers, PSC - Open Huis, Recht-Op, Betonne Jeugd, Arm in Arm.