LokaalSociaal

Sint-Niklaas - Vlos

Alle kinderen hebben tot 18 jaar recht op onderwijs. Om dat recht ten volle te kunnen uitoefenen, vraagt Vlos dat het busabonnement om vanuit de rand van Sint-Niklaas de school te bereiken, ook via de kansenpas (gedeeltelijk) zou moeten terugbetaald worden. Zo kunnen zij zich net zoals andere kinderen verplaatsen naar school.

Daarnaast vraagt Vlos dat kinderen zonder wettig verblijf aan alle buitenschoolse activiteiten (uitstappen, ...) kunnen deelnemen, net zoals elk ander kind. De stad kan scholen aanmoedigen om gebruik te maken van hun sociaal fonds om die activiteiten te betalen voor elk kind, dus ook voor kinderen zonder wettig verblijf, wiens ouders dat niet kunnen betalen. Zo wordt het recht op onderwijs voor elk kind gegarandeerd.