LokaalSociaal

Brugge - Wieder/Ûze Plekke

Onderbescherming blijft een groot probleem, ook in Brugge. Heel wat mensen vallen buiten de statistieken: omdat ze hun rechten niet kennen, ze niet durven opnemen of niet overweg kunnen met administatieve drempels. Wieder en Ûze Plekke vrezen dat de inkanteling van het Ocmw in de stadsdiensten het probleem eerder zal vergroten dan verkleinen. Waar er bij het Ocmw al wel een pak know-how en bewustzijn is opgebouwd rond rechtentoekenning, is dat bij de stedelijke diensten een stuk minder het geval. 

Toch is er ook bij het Ocmw nog veel marge voor verbetering. De kwaliteit van de hulp- en dienstverlening is er de voorbije jaren gedaald. Er is minder beschikbare tijd per cliënt, amper 20 minuten, waardoor mogelijke drempels of problemen vaker niet opgemerkt worden. Er is simpelweg geen tijd om door te vragen naar mogelijke problemen of bijvoorbeeld rechten die nog niet toegekend zijn.