LokaalSociaal

Geel - Al-arm

De grootste uitdaging in Geel is meer afstemming en samenwerking tussen lokale initiatieven, zodat mensen vlotter doorverwezen worden naar de juiste hulp. Organisaties zitten soms op eilandjes door gebrek aan middelen en tijd, met een eigen aanbod, waarmee ze elkaar niet altijd even goed aanvullen en versterken.

Dat er verschillende aanpakken op het terrein zijn om armoede te bestrijden, is een goede zaak. Elke mens in armoede heeft zijn eigen uitdagingen en dat vraagt een aanpak op maat. Meer samenwerking en afstemming, en actieve doorverwijzing zonder dat iemand zijn verhaal telkens opnieuw moet ddoen. Zo kan hulpverlening een nog veel positievere impact hebben. Nog meer mensen zouden nog beter geholpen kunnen worden.

Toegankelijkheid en rechtentoekenning blijven grote uitdagingen. Afhankelijk zijn van hulp is zeer complex. Je moet weten welke vragen je moet stellen om hulp te krijgen. Er zijn rechten waar sommige mensen niks van afweten. Door gebrek aan tijd kan een hulpverlener soms maar één bepaald probleem behandelen, terwijl armoede net een verwevenheid van problemen is. Om hulp te krijgen, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Die, vaak zeer strikte, criteria zorgen ervoor dat mensen niet de juiste hulp krijgen of op wachtlijsten terecht komen.

Soms geraken mensen er ook gewoon letterlijk niet omdat ze geen auto of fiets ter beschikking hebben en het aanbod openbaar vervoer ontoereikend is. Veel diensten werken enkel op afspraak en houden geen rekening met vertragingen bij openbaar vervoer of omstandigheden die buiten de wil van de cliënt liggen.