LokaalSociaal

Herentals - De Fakkel

Hulpverlening is in Herentals nog te weinig gefocust op rechtentoekenning. Nochtans kan lokale hulpverlening net daar het verschil maken. Door actief op zoek te gaan naar welke rechten nog onbenut zijn, kunnen zij mensen echt vooruit helpen en hen op termijn minder afhankelijk maken van hulp. De dienstverlening voor kwetsbare groepen blijkt ook vandaag nog een ingewikkelde doolhof, waarin mensen dreigen verloren te lopen. Ze is onvoldoende gekend.

Het bezoekersproject van het Ocmw is op dat vlak alvast een stap vooruit. Het Ocmw gaat systematisch langs bij senioren om te kijken of ze alle mogelijke rechten benutten en als dat niet zo is, krijgen ze hulp om die aan te vragen.