LokaalSociaal

Antwerpen - Sta-an

De Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, verenigd in Sta-an*, kaarten al jaren de wooncrisis in Antwerpen aan. Betaalbaar wonen is in heel Vlaanderen een groot probleem, maar het stelt zich in Antwerpen bijzonder scherp. Voor Antwerpenaren met een laag inkomen (18 % van de bevolking) is het kiezen: overleven in huizen van bedenkelijke kwaliteit (met onder andere hoge energiekosten en gezondheidsproblemen) of wel een geschikte woning huren, maar de maandelijkse huurprijs niet kunnen betalen. Meer dan 20.000 kandidaat-huurders wachten in Antwerpen op een sociale woning, terwijl het aantal sociale woningen niet stijgt en blijft hangen op 22.500. De grootste stad van Vlaanderen moet blijven investeren in degelijke en betaalbare huisvesting voor mensen met een laag inkomen.

Op de private huurmarkt is de gemiddelde prijs gestegen tot €570 per maand. Onbetaalbaar voor een groeiende groep mensen. Het Antwerpse Ocmw kan wel een huurwaarborg voorzien, maar de procedure daarvoor is bijzonder hoogdrempelig, onder andere door het verplichte conformiteitsattest. Bovendien is er een groot probleem van discriminatie op de private huurmarkt. Huurders met een Ocmw-waarborg, met een migratieachtergrond, met kinderen, huisdieren, ... worden systematisch geweigerd. Dakloosheid blijft een groot probleem, ook en vooral bij jongeren.
  • Het aanbod aan betaalbare, kwaliteitsvolle sociale huurwoningen in de stad moet worden uitgebreid
  • Kwaliteitsbewaking van verhuurde panden is belangrijk, de koppeling aan de Ocmw-waarborg zorgt echter niet voor meer kwaliteitsvolle woningen
  • De stad moet een rol spelen in het uitwerken van een degelijk antidiscriminatiebeleid
  • Er is nood aan een uitgebreidere, goede woonbegeleiding. Zowel voor de zoektocht naar een woning, behouding van die woning als administratie rond wonen. Dit kan veel problemen voorkomen. De huurdersbond biedt soms een antwoord, maar blijkt ook sterk overbevraagd en is daardoor minder toegankelijk
  • De stad moet blijven inzetten op een kwaliteitsvolle private huurmarkt die ook toegankelijk is voor mensen in armoede.
  • Investeren in crisiswoningen en kwaliteitsvolle daklozenopvang blijft nodig.
*Sta-an is het samenwerkingsverband van de zes Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen: Centrum Kauwenberg, Filet Divers, PSC - Open Huis, Recht-Op, Betonne Jeugd, Arm in Arm.