LokaalSociaal

Brugge - Wieder/Ûze Plekke

De huurprijzen in Brugge blijven de hoogte in schieten, en dat met een verouderd woningbestand, waardoor de kwaliteit vaak te wensen over laat. Er is dus dringend nood aan meer sociale woningen, maar het is wel belangrijk dat die niet allemaal gebouwd worden in aparte wijken, zoals vroeger helaas vaak gebeurd is.

De verenigingen pleiten voor 'inbreiding', inplanting van sociale woningen in bestaande wijken. Dat moet echt beter aangepakt worden voor mensen in armoede zodat ze niet letterlijk uitgesloten worden, in een omgeving waar alleen maar andere gezinnen met een laag inkomen. Sociaal isolement staat een uitweg uit armoede immers in de weg.