LokaalSociaal

Sint-Niklaas - Vlos

Vlos zet zich al jaren in voor nieuwkomers (vluchtelingen, maar ook mensen zonder wettig verblijf). Omdat elke mens, ongeacht zijn statuut, moet kunnen terugvallen op een aantal fundamentele rechten. Een daarvan is huisvesting. Volgens de Ocmw-wet is steun voor mensen zonder papieren beperkt tot dringende medische hulp. Vlos wil dat Ocmw en stad een stap verder gaan en ook oog hebben voor andere noden van mensen zonder wettig verblijf door hen zelf extra te ondersteunen en te begeleiden of door ondersteuning van private organisaties die voor hun belangen opkomen.

Wanneer mensen zonder wettig verblijf door een uithuiszetting dakloos worden, kunnen zij nu niet terecht bij het Ocmw. Vlos vraagt dat er ook voor deze mensen opvang voorzien wordt, zodat niemand dakloos wordt. Aan die opvang kunnen stad en Ocmw dan toekomstoriëntering en begeleiding koppelen zodat mensen niet in deze onmenselijke levensomstandigheden blijven vastzitten.