ACV, Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg tegen versnelde daling werkloosheidsuitkeringen

22/12/2018
Ondanks de val van de regering is de versnelde 'degressiviteit' (versnelde daling in de tijd) van de werkloosheidsuitkeringen nog niet van tafel. ACV, Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg voeren gezamelijk campagne tegen deze maatregel, die werkzoekenden niet sneller aan het werk zal helpen, maar wel veel mensen nog dieper in de armoede zal drijven.

De werkloosheidsuitkeringen zouden eerst iets hoger uitkomen om daarna nog sneller naar het laagste tarief te zakken. Onder vorige regering Di Rupo werd die degressiviteit al eens versneld. Het leidt er niet toe dat mensen sneller werk vinden. Integendeel. Wie moet elke dag moet vechten om rond te komen, heeft geen financiële of mentale ademruimte om nog te gaan solliciteren. Sterker nog, noodzakelijke uitgaven om goed te kunnen solliciteren (zoals een computer of internetverbinding) komen in het gedrang.

Mensen met korte scholing, een uitkering onder de armoedegrens of ziekte of invaliditeit geraken heel moeilijk aan het werK. Net door die lage uitkering hebben ze bijvoorbeeld ook grote problemen op vlak van mobiliteit. Geen wagen, gebrekkig openbaar vervoer. Het zorgt ervoor dat mensen er letterlijk niet geraken. 

Bovendien hechten werkgevers nog altijd te veel belang aan diploma en te weinig een elders verworven competenties. Het maakt dat iemand met een korte scholing heel moeilijk aan de bak geraakt, ook al doet hij zijn uiterste best.

Al die drempels worden nog vergroot door de werkloosheidsuitkeringen sneller te doen dalen. Daarom voeren ACV, Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg actie. Met een affichecampagne én een briefschrijfactie.

Meer info vindt u hier.