Armoedevorming voor sportaanbieders

9/4/2018
De diversiteit in onze samenleving weerspiegelt zich vandaag nog niet volledig in de deelname aan het sportaanbod in Vlaanderen. Sportclubs, -federaties, sportdiensten…  worden de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen. Er is al heel wat gerealiseerd maar er ligt ook nog heel wat werk op de plank.

Het Netwerk tegen Armoede en ISB ontwikkelden hierrond een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek en het doorbreken van vooroordelen. Daarnaast staan het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken op de planning. Allemaal zaken die jou verder helpen om concreet aan de slag te gaan met dit thema.

Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen – en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we samen de stap naar concrete acties.
 
Opgelet; deze vorming is bedoeld als eerste kennismaking met het thema armoede, dus niet voor sportactoren die reeds ervaring hebben met de doelgroep.

Het vormingstraject bestaat uit 2 interactieve vormingsdagen op 4 en 16 mei 2018 bij T'Hope, Gitsestraat 53, 8800 Roeselare. Inschrijven via licorice.leroy@netwerktegenarmoede.be

Meer info vindt u hier.