Automatische toekenning schooltoelage is positief, maar bedrag blijft ontoereikend

31/7/2019
Vanaf september wordt de schooltoelage, een financiële tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen, automatisch toegekend als onderdeel van het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Het Netwerk tegen Armoede was al langer vragende partij voor die automatische toekenning en juicht dit dus toe. Maar:  de bedragen van de schooltoelage blijven ruim ontoereikend om de schoolkosten te dekken. Daarom pleiten we voor een verhoging en voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Tegelijk moet bekeken worden of ook andere rechten niet automatisch toegekend kunnen worden. Al te vaak worden hiervoor nog gegevens opgevraagd bij gezinnen die al door de overheid, bijvoorbeeld via de Kruispuntdatabank, gekend zijn.  

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.