#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart

15/6/2018
2 jaar lang werkten mensen in armoede bij de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) in Oostende rond gezondheidszorg. Ze gingen daarbij een intense, maar constructieve dialoog aan met lokale (stads)diensten en zorgverleners. Het resultaat is de publicatie 'Recht op goede gezondheidszorg' met zeer concrete aanbevelingen voor een beter toegankelijke en meer betaalbare gezondheidszorg. Stad, Ocmw en lokale dienstverleners kunnen op het terrein een grote positieve impact hebben op de gezondheid van mensen in armoede.

De dialoogmomenten verliepen positief en zorgden tijdens het traject al mee voor enkele mooie resultaten. Ondertussen startte in Oostende een wijkgezondheidscentrum op, waar mensen zonder financiële drempel terecht kunnen voor kwaliteitsvolle eerstelijnszorg: huisarts en andere zorgen.

Ook rond geestelijke gezondheid is er veel in beweging gezet. Zo zijn er concrete plannen voor een praktijk van Tejo in Oostende. Tejo bestaat al in Antwerpen en Gent en biedt laagdrempelige psychologische begeleiding, geheel gratis, voor jongeren.

Tegelijk ligt er nog heel wat werk op de plank. De mensen van de Beweging leggen sterk de nadruk op een betere rechtentoekenning. Vaak weten mensen niet waar ze recht op hebben of durven ze het niet te vragen. Zo blijft een belangrijk groep naast het recht op verhoogde tegemoetkoming grijpen. Ziekenfondsen kunnen hier nog proactiever te werk gaan, maar ook stad en Ocmw kunnen nog veel sterker werken rond rechtentoekenning.

Bekijk de reportage op Focus-WTV.

U kunt de publicatie aanvragen bij BMLIK Oostende via gudrun.rosseel@bmliko.be.