Evaluatie winteropvang Brussel op 22 juni

8/6/2018
Op vrijdag 22 juni organiseert La Strada een studiedag over de evaluaties, inzet en perspectieven van het winterplan. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met alle actoren van het Brusselse winterplan 2017-2018 en gaat door op de ULB Campus Solbosch Gebouw U (Franklin Rooseveltlaan 50, 1000 Brussel). Heel wat Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen en het Brussels Platform Armoede werkten mee aan de gebruikersevaluatie die dan voorgesteld wordt.

De dag start met een analyse en een evaluatie door de organisatoren van de winterplan, om hun plaats in de acties overdag, ‘s avonds, en tijdens de nachten van de winter 2017-2018.

Daarna volgt de voorstelling van een eerste globale analyse. Het is belangrijk dat deze analyse aansluit bij de context van de recente hervorming van de thuislozensector.

Tijdens het tweede deel van de dag worden concrete voorstellen geformuleerd voor de volgende jaren. In de thematische workshops, kunnen voorstellen worden besproken die beter aan de noden van de gebruikers tegemoet komen en die op een flexibele en effectieve manier de acties van de betrokken organisatoren van het Brussels Gewest ondersteunen met respect voor diversiteit van hun werking.

De resultaten van de studiedag worden verzameld in een globaal evaluatierapport met aanbevelingen, die aan de verschillende bevoegde overheden inzake dakloosheid in het Brussels Gewest wordt bezorgd.

Zie het volledige programma in bijlage voor meer informatie over het verloop van de dag.

Om deel te nemen aan de studiedag gelieve u hier in te schrijven.

Toegangsplan

We raden u aan om uw route op voorhand te plannen.

Praktische informatie:
MIVB Tramlijnen 25/94 (halte ULB, op de Adolphe Buyllaan), Buslijnen 71/72 (halte ULB, op Paul Hegerlaan)
U volgt best de richting van de Square Group G, en via deur A het gebouw U binnen te gaan en dan naar de tweede verdieping, zaal UA2.114.