Hoe haal je als school de band aan met ouders?

3/9/2018
“Elke ouder is betrokken bij de opvoeding van zijn kind, alleen uit die betrokkenheid zich niet voor alle ouders op dezelfde manier.” Dat zegt Katrien Van Laere van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorziening voor Jonge Kinderen). Daar zijn we het roerend mee eens. Ook verenigingen waar armen het woord nemen, denken na over hoe scholen ouders meer kunnen betrekken bij het schoolleven en de vorming van hun kind. Onderzoek toont immers aan dat dit een grote impact heeft op gelijke onderwijskansen. Bovendien heeft ouderbetrokkenheid positieve effecten op het welbevinden van ouders en leerlingen, én op de onderwijsloopbaan van leerlingen – en bijgevolg dus op de algemene kwaliteit van de school.  We wijdden ook een hoofdstuk hieraan in onze brochure Maak je sterk tegen armoede op school.

In Aalst is Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen betrokken bij een START-project. In dat project werken de vereniging waar armen het woord nemen en het VBJK  samen met een kinderopvanginitiatief en een kleuterschool aan de overgang van thuis of opvang naar school. Dit komt in het filmpje van Klasse (zie link hieronder) uitgebreid aan bod:
Hoe kunnen wij werken aan een rijk partnerschap met ouders? En waarom is dat zo belangrijk voor de kinderen? Prof. Onderwijskunde Ruben Vanderlinde en Katrien Van Laere keken mee in de kleuterklas en school van juf Jelke. Bekijk de video.
https://www.klasse.be/134979/hoe-bouw-je-rijke-relatie-met-ouders/