Nieuwe wet verruimt de mogelijkheden van verenigingen om naar de rechter te stappen

20/12/2018
Een vereniging die bij een rechter wil protesteren over een schending van de grondrechten kon tot voor kort enkel terecht bij het Grondwettelijk Hof of de Raad van State. Bij de gewone rechtbanken zoals de rechtbank van eerste aanleg of de arbeidsrechtbank kon een vereniging meestal niet terecht. Die rechtbanken erkenden doorgaans niet dat een vereniging ook ten voordele van het doel waarvoor de vereniging is opgericht een juridische procedure kan starten. Door de nieuwe wet, ingediend door Stefaan Van Hecke (Groen) en vandaag goedgekeurd in De Kamer - verandert dit: een vereniging zal nu als er rechten van de mensen of grondrechtschending op het spel staan ook als vereniging rechtszaken kunnen aanspannen.

Het Netwerk tegen Armoede juicht deze wetswijziging toe: deze nieuwe wet geeft ons een belangrijk nieuw instrument om de grondrechten van mensen in armoede desnoods ook via de rechter te beschermen. Het aanspannen van een rechtszaak blijft uiteraard steeds ons laatste redmiddel: het debat voor een rechter kan nooit in de plaats komen van een open politiek debat waarin een echte ideeënuitwisseling met mensen in armoede plaatsvindt. Zie hierover ook onze bijdrage in het meest recente Jaarboek Armoede “Effectief armoedebeleid, meer dan een juridische strijd. Over de noodzakelijkheid van de dialoog met mensen in armoede”.

Meer uitleg bij Hanne stevens (verantwoordelijke grondrechten) of Els Vandensande (juriste).