Ons Centrum in dialoog met Wouter Beke over vrijetijdsparticipatie in Leopoldsburg

24/11/2017
Ons Centrum, onze vereniging in Leopoldsburg, ging onlangs in gesprek met burgemeester en CD&V-voorzitter Wouter Beke over vrijetijdsparticipatie. Een constructief gesprek waarbij Ons Centrum enkele concrete voorstellen op tafel legde. Zo vragen de mensen uit de vereniging om een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie op te richten zodat lokale toegankelijke groepsuitstappen mogelijk blijven en worden. 

De Vrijetijdspas biedt nu kortingen tot 50 %, maar voor veel mensen in armoede blijft dat een (te) hoge financiële drempel. Ook kwetsbare jongeren hebben nood aan een vrijetijdsaanbod op maat en in het algemeen kan het aanbod nog een heel stuk toegankelijker, en niet alleen op financieel vlak.

Burgemeester Beke ging enthousiast in gesprek en toonde zich onder de indruk van het degelijke beleidswerk door de mensen van Ons Centrum. Hun voorstellen zijn alvast op de politieke agenda gezet. Ons Centrum blijft dit nauw opvolgen. De mensen lazen ook een zelfgeschreven gedicht voor dat de drempels tot vrijetijdsparticipatie heel tastbaar maakt:

"Ze hangen rond op straat
horen er niet bij.
Ze voelen zich niet begrepen
door onze maatschappij.
Ze komen samen 
om te chillen
te doen wat ze willen
weg van de wereld
door drugs, drank en pillen
weg van de wereld
weg van de regels
weg van het fatsoen.
Ze vervelen zich te pletter,
want ze hebben niks te doen.
Dit mag niet gebeuren.
Daar moeten wij voor zorgen.
Dit zijn onze kinderen,
de toekomst van morgen!