Vorming rond schoolpoortwerking bij Vrienden van het Huizeke in Brussel

3/10/2017
Vrienden van het Huizeke lanceerde recent de documentaire 'Dat stemmen gehoord worden'. Ouders komen er zelf aan het woord en vertellen vrank en vrij over hun ervaringen binnen en buiten de schoolpoort. Meteen wordt ook de schoolpoortwerking belicht van Vrienden van het Huizeke, waarbij brugfiguren aan de Brusselse schoolpoorten beschikbaar zijn voor vragen en bekommernissen van ouders. Daaruit blijkt dat kansarme ouders wel degelijk betrokken willen worden bij het schoolgebeuren en dat brugfiguren daar een belangrijke rol kunnen bij spelen.
 
Inmiddels kreeg de vereniging €10.000 steun van de Koningin Paola Stichting om dit project verder te zetten. Goed nieuws, want zo kan dit succesvolle initiatief ouders blijven ondersteunen. Vrienden van het Huizeke, Brussels Platform Armoede en Netwerk tegen Armoede hopen nu dat de Brusselse en Vlaamse regeringen hun verantwoordelijkheid nemen en de schoolpoortwerking structureel gaan ondersteunen zodat dit op lange termijn kan blijven doorwerken.

Aan de documentaire is ook een vormingsaanbod verbonden. Verenigingen of organisaties die de vorming, met documentaire, samen goed voor een halve dag, willen boeken, kunnen dat doen bij steven@vrienden-huizeke.be. Kostprijs is €100. In principe in de voormiddag op weekdagen en ter plaatse bij Vrienden van het Huizeke (Vossenplein 23, 1000 Brussel). Vormingen op een ander tijdstip en/of een andere locatie zijn zeker ook mogelijk en in dat geval onderling af te spreken.

Vorming boeken via steven@vrienden-huizeke.be.

Alle info over de vorming en de documentaire via ann@vrienden-huizeke.be