Toegankelijk sport- en cultuuraanbod heeft meer nodig dan nieuwe projectoproep

11/6/2018
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir lanceert een projectoproep om sport en cultuur toegankelijker te maken voor mensen in armoede. Netwerk tegen Armoede juicht toe dat hier aandacht voor is en dat in de projectoproep aandacht is voor financiële, emotionele en sociale drempels. Toegang tot vrijetijdsaanbod is een grondrecht en zorgt ervoor dat mensen uit hun sociaal isolement kunnen doorbreken. Toch willen we oproepen tot een aanpak, op Vlaams en federaal niveau, die structureel investeert in toegang tot vrijetijdsparticipatie. De ambitie moet verder reiken dan (tijdelijke) projectoproepen.

Grote knelpunt in vrijetijdsparticipatie is de toeleiding. Het volstaat niet om aanbod laagdrempelig en betaalbaar te maken. Mensen in armoede moeten ook actief toegeleid worden naar het aanbod. Organisaties, zoals verenigingen waar armen het woord nemen, of bemiddelingskantoren, zoals de vrijetijdsloketten, verrichten daar al jaren prima werk op het terrein. Met resultaat. Die werkingen extra ondersteunen zal veel meer mensen de stap doen zetten naar sport en cultuur.